เกียรติยศ

iso

การรับรอง CE

การรับรอง ISO

ใบรับรองเครดิตองค์กร

รูปภาพใบรับรอง

นิทรรศการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนานาชาติเซียะเหมินปี 2020

Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนานาชาติ Zhangzhou

Zhangzhou International Aquaculture Industry Expo01
Zhangzhou International Aquaculture Industry Expo03
Zhangzhou International Aquaculture Industry Expo06
Zhangzhou International Aquaculture Industry Expo04
Zhangzhou International Aquaculture Industry Expo05
Zhangzhou International Aquaculture Industry Expo02